40 крокаў да Раства. Крок 39-ты

39. У тыя дні Марыя, устаўшы, пайшла з пасьпехам у горы, у горад (пакаленьня) Юды.

40. І ўвайшла ў дом Захарыі, і прывітала Альжбету.

41. І калі Альжбета пачула прывітаньне Марыі, падскочыла дзіцятка ў ейным улоньні, і Дух Сьвяты напоўніў Альжбету,

42. і загаманіла яна моцным голасам, кажучы: “Багаслаўленая Ты між жанчынаў, і багаслаўлены плод улоньня Твайго.

43. А скуль жа мне гэта ласка, што Маці Госпада майго прыйшла да мяне?

44. Бо як толькі загучэў голас прывітаньня Твайго ў вушах маіх, падскочыла з радасьцяй дзіцятка ў маім улоньні.

45. І шчасьлівая тая, што ўверыла, бо споўніцца сказанае Ёй ад Госпада”.

Гімн Марыі

46. І сказала Марыя: “Узьвялічвае душа Мая Госпада,

47. і ўзрадаваўся дух Мой у Богу, Збаўцы Маім,

48. бо ўзглянуў Ён на пакорнасьць служанкі сваёй. Вось адгэтуль шчасьлівай называць Мяне будуць усе роды,

49. бо зрабіў Мне вялікія рэчы Магутны, і сьвятое імя Яго,

50. і міласэрдзе Ягонае з пакаленьня ў пакаленьне тым, што баяцца Яго.

51. Выявіў магутнасьць пляча свайго, разагнаў пыхлівых у намерах сэрцаў сваіх,

52. спіхнуў моцных з пасадаў і ўзвысіў пакорных.

53. Галодных насыціў даброцьцем, а багатых адправіў ні з чым.

54. Прытуліў Ізраэля, слугу свайго, памятаючы на міласэрдзе,

55. як прадказаў бацькам нашым, Абрагаму і нашчадкам ягоным навекі”.

56. Ды заставалася з ёю Марыя каля трох месяцаў, і вярнулася ў свой дом.

Лукі 1.39-56

Пераклад а. Уладзіслава Чарняўскага

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: