40 крокаў да Раства. Крок 12-ты

1 Пасьля таго Язэпу сказалі: вось, бацька твой хворы. І ён узяў з сабою двух сыноў сваіх, Манасію і Яфрэма. 2 Якаву паведамілі і сказалі: вось, сын твой Язэп ідзе да цябе. Ізраіль сабраў сілу сваю і сеў на пасьцелі. 3 І сказаў Якаў Язэпу: Бог Усемагутны явіўся мне ў Лузе, у зямлі Ханаанскай, і дабраславіў мяне, 4 і сказаў мне: вось, Я распладжу цябе і памножуПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 12-ты”

40 крокаў да Раства. Крок 11-ты.

2 І сказаў Бог Ізраілю ва ўяве начной: Якаве! Якаве! Ён сказаў: вось я. 3 Бог сказаў: Я Бог, Бог бацькі твайго; ня бойся ісьці ў Егіпет, бо там павяду ад цябе народ вялікі; 4 Я пайду з табою ў Егіпет, Я і выведу цябе назад; Язэп сваёю рукою закрые вочы твае. Быццё 46:2-4 © Библия Онлайн, 2003-2021. Будучыня нас палохае і страшыць,Працягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 11-ты.”

40 крокаў да Раства. Крок 10-ты.

9 І зьявіўся Бог Якаву пасьля вяртаньня яго зь Месапатаміі, і дабраславіў яго, 10 і сказаў яму Бог: імя тваё Якаў; ад сёньня ты ня будзеш называцца Якавам, а будзе імя табе Ізраіль. І даў яму імя: Ізраіль. 11 І сказаў яму Бог: Я Бог Усемагутны; пладзіся і множся; народ і мноства народаў будзе ад цябе, і цары пойдуць са сьцёгнаў тваіх; 12 зямлю, якуюПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 10-ты.”

40 крокаў да Раства. Крок 9-ты.

10 А Якаў выйшаў зь Вірсавіі і пайшоў у Харан, 11 і прыйшоў у адно месца і застаўся там начаваць, бо зайшло сонца. І ўзяў адзін камень з таго месца, і паклаў сабе пад галаву, і лёг на тым месцы. 12 І ўбачыў у сьне: вось лесьвіца стаіць на зямлі, а верх яе кранае неба; і вось анёлы Божыя ўзыходзяць і сыходзяць па ёй. 13 І вось, Гасподзь стаіць на ёйПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 9-ты.”

40 крокаў да Раства. Крок 7-мы

1 Быў голад на зямлі, звыш ранейшага голаду, які быў у дні Абрагамавыя; і пайшоў Ісаак да Авімэлэха, цара Філістымскага, у Герар. 2 Гасподзь явіўся яму і сказаў: ня йдзі ў Егіпет; жыві ў зямлі, пра якую Я скажу табе; 3 вандруй па зямлі гэтай; і Я буду з табою і дабраслаўлю цябе, бо табе і нашчадкам тваім усе землі гэтыя, і спраўджу прысягу, якою Я прысягаўся Абрагаму, бацькуПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 7-мы”

Сёння свята Уваходу Найсвяцейшай Багародзіцы

Евангелле нічога не кажа пра падзею ўвядзення Багародзіцы ў храм. Асновай гэтага свята, як і свята Нараджэння і Успення Прасвятой Багародзіцы, з’яўляецца традыцыя Царквы і апакрыфічныя творы, асабліва протаЕвангелле ад Якуба і Евангелле ад Псеўда-Мацвея. Адтуль мы даведаемся, што бацькі Маці Божай св. Якім і Ганна былі бяздзетнымі, таму паабяцалі, што калі ў іх народзіццаПрацягнуць “Сёння свята Уваходу Найсвяцейшай Багародзіцы”

40 крокаў да Раства. Крок 6-ты

1 І паглядзеў Гасподзь на Сарру, як сказаў; і зрабіў Гасподзь Сарры, як казаў. 2 Сарра зачала і нарадзіла Абрагаму сына ў старасьці ягонай у час, пра які казаў яму Бог; 3 і даў Абрагам імя свайму сыну, які нарадзіўся ў яго, якога нарадзіла яму Сарра: Ісаак Быццё 21:1-3 © Библия Онлайн, 2003-2021.

40 крокаў да Раства. Крок 5-ты

15 І сказаў Бог Абрагаму: Сару, жонку тваю, не называй Сараю, а хай будзе імя ёй: Сарра; 16 Я дабраслаўляю яе і дам табе ад яе сына; дабраслаўляю яе, і пойдуць ад яе народы, і цары народаў пойдуць ад яе. Быццё 17:15-16 © Библия Онлайн, 2003-2021.

40 крокаў да Раства. Крок 4-ты

І ад гэтага часу ня будзеш называцца Аўрам, але імя тваё будзе Абрагам, бо ўчыню цябе бацькам многіх народаў. Зраблю цябе бязьмерна пладавітым, і будзеш бацькам шматлікіх народаў, і цары будуць сярод нашчадкаў тваіх. Мой саюз, які заключаю з табою і тваімі нашчадкамі, будзе трываць з пакаленьня ў пакаленьне, будзе саюзам вечным, і Я будуПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 4-ты”

40 крокаў да Раства. Крок 3-ці

Сказаў Госпад Аўраму: “Выйдзі з зямлі тваёй і з дому бацькі твайго, і ідзі ў краіну, якую Я табе пакажу. Я ўчыню цябе вялікім народам, і бласлаўлю цябе і зраблю слаўным імя тваё.