40 крокаў да Раства. Крок 39-ты

39. У тыя дні Марыя, устаўшы, пайшла з пасьпехам у горы, у горад (пакаленьня) Юды. 40. І ўвайшла ў дом Захарыі, і прывітала Альжбету. 41. І калі Альжбета пачула прывітаньне Марыі, падскочыла дзіцятка ў ейным улоньні, і Дух Сьвяты напоўніў Альжбету, 42. і загаманіла яна моцным голасам, кажучы: “Багаслаўленая Ты між жанчынаў, і багаслаўлены плодПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 39-ты”

40 крокаў да Раства. крок 38-мы

14 Радуйся, дачка Сіёна! трыюмфуй, Ізраіле! Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Ерусаліма! 15 Адмяніў Гасподзь прысуд над табою, прагнаў ворага твайго! Гасподзь, цар Ізраілеў, пасярод цябе: ужо болей ня ўбачыш ліха. 16 У той дзень скажуць Ерусаліму: «ня бойся», і Сіёну: «хай жа ня слабнуць рукі твае! 17 Гасподзь Бог твой сярод цябе: Ён мае сілуПрацягнуць “40 крокаў да Раства. крок 38-мы”

40 крокаў да Раства. Крок 37-мы

22 Бо, як новае неба і новая зямля, якія я ствару, заўсёды будуць перад абліччам Маім, кажа Гасподзь, так будзе і насеньне ваша і імя ваша. 23 Тады зь месяца ў месяц і з суботы ў суботу будзе прыходзіць усякая плоць перад аблічча Маё на пакланеньне, кажа Гасподзь. Ісаі 66:22-23 © Библия Онлайн, 2003-2021.

40 крокаў да Раства. Крок 36-ты

2 І ты, Віфляеме – Эфрата, ці ж малы ты сярод тысячаў Юдавых? зь цябе пойдзе Мне Той, Які павінен быць Валадаром у Ізраілі, і Якога паходжаньне з пачатку, ад дзён вечных. 3 Таму Ён пакіне іх да часу, пакуль ня родзіць тая, што мае радзіць; тады вернуцца да сыноў Ізраіля і пазасталыя браты іхнія. 4 І стане Ён, і будзе пасьвіць у сіле Гасподняй,Працягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 36-ты”

40 крокаў да Раства. Крок 35-ты

19 Ня будзе ўжо сонца служыць табе сьвятлом дзённым, і зьзяньне месяца – сьвяціць табе; а Гасподзь будзе табе вечным сьвятлом, і Бог твой – славаю тваёю. 20 Ня зойдзе ўжо сонца тваё, і месяц твой не схаваецца, бо Гасподзь будзе табе вечным сьвятлом, і закончацца дні жальбы тваёй. 21 І народ твой увесь будзе праведны, навекі ўспадкуе зямлю, – парасьліну насаджэньня Майго, дзеюПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 35-ты”

40 крокаў да Раства. Крок 34-ты

1 Паўстань, сьвяціся, Ерусаліме; бо прыйшло сьвятло тваё, і слава Гасподняя ўзышла над табою. 2 Бо вось, цемра пакрые зямлю, і змрок народы; а над табою зазьзяе Гасподзь, і слава Яго зьявіцца над табою. 3 І прыйдуць народы да сьвятла твайго, і цары – да зьзяньня, якое ўзыходзіць над табою. 4 Падымі вочы твае і паглядзі навокал: усе яны зьбіраюцца і ідуць да цябе:Працягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 34-ты”

40 крокаў да Раства. Крок 33-ці

1 Так кажа Гасподзь: захоўвайце суд і кіруйцеся праўдаю; бо блізка збавеньне Маё і адкрыцьцё праўды Маёй. 2 Шчасны муж, які робіць гэта, і сын чалавечы, які моцна трымаецца гэтага, які захоўвае суботу ад апаганьваньня і стрымлівае руку сваю, каб не зрабіць ніякага ліха. 7 Я прывяду на сьвятую гару Маю і парадую іх у Маім доме малітвы; цэласпаленьні іхнія і ахвяры іхніяПрацягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 33-ці”

40 крокаў да Раства. Крок 32-гі

Так кажа Гoспад: “Я ўчыню цябe сьвятлoм для нарoдаў, каб Маё збаўлeньнe дайшлo да канцoў сьвeту”. Так кажа Гoспад, Збавiцeль i Сьвяты Iзраiля да зьнeважанага людзьмi, да пагарджанага ў нарoдзe, да слугi ў вяльмoжаў: “Уладары ўбачаць цябe i ўстануць, князi паклoняцца дзeля Гoспада, якi аб’явiўся як вeрны, дзeля Сьвятoга Iзраiля, якi цябe выбраў”. 

40 крокаў да Раства. Крок 31-шы

1 Вось, Юнак мой, Якога Я трымаю за руку, выбраны Мой, Якому спрыяе душа Мая. Пакладу дух Мой на Яго, і абвесьціць народам суд; 6 Я, Гасподзь, паклікаў Цябе ў праўду, і буду трымаць Цябе за руку і ахоўваць Цябе, і пастаўлю цябе запаветам народу, сьвятлом язычнікам, 7 каб разамкнуць вочы сьляпым, каб вязьняў вывесьці зь вязьніцы і тых, што сядзяць у цемры, –Працягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 31-шы”

40 крокаў да Раства. Крок 30-ты

1 Суцяшайце, суцяшайце народ Мой, кажа Бог ваш; 2 кажэце да сэрца Ерусаліма і абвяшчайце яму, што споўніўся час змаганьня ягонага, што за няпраўды яго дадзена дараваньне, бо ён ад рукі Гасподняй атрымаў удвая за ўсе грахі свае. 9 Узыдзі на высокую гару, Сіёне, які абвяшчаеш дабро! узвысь моцна твой голас, Ерусаліме, які абвяшчаеш дабро! узвысь,Працягнуць “40 крокаў да Раства. Крок 30-ты”